CITIZEN BAND

    CB  /citizen band/ umožňuje každému rozhlasovú komunikáciu (príjem a vysielanie ) a pravdepodobne združuje najväčšie množstvo priaznivcov na celej zemi. Viac ako 40 miliónov ľudí používa svoje vysielačky pre zábavu a prácu. CB neprináša len radosť, ale slúži tiež pre zbližovanie ľudí a pomáha tým, ktorí sú v núdzi. Stále častejšie počujeme ako sa CB využíva v núdzových situáciach, pri dopravných nehodách, nešťastiach v horách a p. Keď si položíme otázku, ako vlastne toto hobby vzniklo, musíme sa vrátiť až k jeho začiatkom pred 40 rokmi v USA. Po skončení vojny v r. 1945 na jednom kongrese vznikla myšlienka založiť občianske rádiové služby na frekvencii 460 až 470 MHz. O dva roky neskôr, v r. 1947, vydali známy dokument "Dokket 6651 " v ktorom boli zverejnené prvé pravidlá CB. Zaviedli sa dve koncesné triedy A a B, prvá s povoleným príkonom 60 W a druhá s príkonom 5 W. Reakcia verejnosti nebola na zavedenie koncesných tried a pomerne vysokú prevádzkovú frekvenciu vždy pozitívna. Vysielačky boli v tej dobe drahé a vysoká frekvencia dovoľovala prevádzku len na optické vzdialenosti, čo bolo nevýhodné najmä v mestách. Približne v rovnakom čase sa začalo využívať aj pásmo 27 MHz, podľa frekvencie nazývané aj jedenásťmetrovým pásmom. Toto je dnes známe na celom svete ako pásmo CB. Na začiatku nebolo určené pre hovorené vysielanie, ale najmä pre použitie v lekárstve (krátkovlnná terapia ). Dnes je pre medicínu vyhradené pásmo 27,1 MHz. V tom čase sa k slovu dostala skupina rádioamatérov, ktorí prehlásili, že im nebude vadiť rušenie lekárskymi prístrojmi, ak im bude povolené pásmo 27 MHz pre občianske vysielanie. Americká komisia FCC pre komunikačnú techniku im vyšla v ústrety a tak sa začala prevádzka v pásme 27 MHz. Popularita tohoto pásma narástla až v r. 1947, keď p. Jett, člen FCC, zverejnil možnosti CB v časopise "Saturday evening post". O desať rokov neskôr v r. 1955 vznikol dokument "Dokket 11994" ktorý zformuloval podmienky koncesnej triedy "D", podľa ktorej sa teraz riadi činnosť CB v USA. Energetická kríza v r. 1973 mala za následok okrem iného aj obmedzenie rýchlosti na amerických diaľniciach, čím sa cítili dotknutí diaľkoví vodiči a preto hľadali riešenie. Našli ho v prístrojoch CB s ktorými vytvorili perfektnú sieť, ktorou sa navzájom informovali o policajných kontrolách. Pre diaľkových vodičov je dnes rezervovaný kanál 19. Kanál 9 je určený pre núdzové volanie, ale v USA sa tým myslí aj rezervovanie hotela, objednávka jedla a podobne.


 

    Rádio už je také - a rádioamatérstvo vôbec, má už dlhú hystóriu. Marconiho a Popovove pokusy na prelome 19 a 20.storočia. Motyčkove úsilie v tomto obore v prvých rokoch predmníchovskej republiky, korunované prvým zahraničným rádioamatérskym spojením a vôbec prvým československým spojením, kolosálnej práce rádioamatéra Batličku a ďalších. CB rádio ako také má svoje začiatky na sklonku II. svetovej vojny, kedy sa rozhodovalo, ako naložiť s obrovským množstvom použitého vojenského rádiomateriálu. Bolo múdro rozhodnuté využiť ho najskôr v USA pre civilnú potrebu – pre spojenie v doprave, ako aj pre komunikáciu medzi odľahlými miestami na juhu a západe štátov. Tieto staničky pracujú v pásme 27MHz  ( 11m ) a stali sa celosvetovým fenoménom a novou disciplínou vzájomnej komunikácie medzi ľuďmi. U nás rádioamatérsku činnosť v minulých rokoch zaisťoval výhradne Zväzarm ( Zväz pre spoluprácu s armádou). Aj cez tuhý dohľad bývalého režimu vychoval rad vynikajúcich amatérov a rádiových odborníkov. CB rádio však ako také u nás do roku 1989 prakticky neexistovalo. Nomenklatúrny režim nenechal nič na náhodu. Zvlášť takú vec, ako rádiostanice v rukách obyčajného občana. Spojenia na CB pásme boli zakázané, vysielanie na stacionárne antény tiež. Výkon sporadicky vyrábaných, resp. dovezených staničiek bol drasticky obmedzený na úbohých 0,1 W. V roku 1990 nastáva skutočný boom v tejto oblasti. CB rádio sa stáva doslova ľudovou záležitosťou. Uvolnenie legislatívnych predpisov prinieslo so sebou i niektoré neduhy, ako hovoria rádioamatéri -  to tiež podľa toho na CB pásme aj vyzerá. ( niektorí operátori – kamionisti na kanále 10 –  vulgárne vyjadrovanie ) Ostáva len veriť v zmenu k lepšiemu. V posledných piatich rokoch avšak nastal rapídny pokles a nezáujem o CB vysielanie. Zhruba pred viac ako 5 rokmi to boli plné kanály zaujemcov o vysielanie. Možno ten rapídny pokles spôsobila dnešná uponáhľaná doba a večšia prístupnosť moderných komunikačných možnosí ako internet v mobile, lacné hovory na MT a mnoho ďaľších faktorov. Ale sem tam sa stáva že je aj dosť rušno. Treba len vystihnúťtu správnu dobu.

 

 

Kanál č. Nosná frekvencia (MHz) Kanál č. Nosná frekvencia (MHz) Kanál č. Nosná frekvencia (MHz)
1 26,965 21 27,215 70 26,855
2 26,975 22 27,225 71 26,865
3 26,985 23 27,255 72 26,875
4 27,005 24 27,235 73 26,885
5 27,015 25 27,245 74 26,895
6 27,025 26 27,265 75 26,905
7 27,035 27 27,275 76 26,915
8 27,055 28 27,285 77 26,925
9 27,065 29 27,295 78 26,935
10 27,075 30 27,305 79 26,945
11 27,085 31 27,315 80 26,955
12 27,105 32 27,325 - -
13 27,115 33 27,335 - -
14 27,125 34 27,345 - -
15 27,135 35 27,355 - -
16 27,155 36 27,365 - -
17 27,165 37 27,375 - -
18 27,175 38 27,385 - -
19 27,185 39 27,395 - -
20 27,205 40 27,405 - -