Meteo služby na HF

 

    Na krátkych vlnách môžeme zachytiť nielen fonické služobné hovory, telegrafické správy ale aj množstvo dátových prenosov, z ktorých možno niektoré pomocou počítača dekódovať. Dátové prenosy, ktoré používajú armády alebo NATO drvivou väčšinou kódované. Britská RAF používa na krátkych vlnách stále systém RTTY (Radiodialnopis) a PICCOLLO (kto vie ako znie amatérsky systém MFSK16, tak je to podobný sled tónov). Tento systém je iba na prenos textových správ, texty sú samozrejme kryptované - kódované. Americká armáda prišla s novým systémom pre komunikáciu na krátkych vlnách, ich program krátkovlnnej komunikačnej siete zahŕňal nový systém selektívnych volieb tzv ALE (Army Link Establishment) ktorý umožňoval pomocou  vojenských základní umiestnených rôzne po svete, spojiť sa s akoukoľvek základňou na svete pomocou tej najbližšej. Tento systém uvoľnila armáda aj pre použitie iných "spriatelených" vojsk. Po tomto systéme skočilo NATO a začalo budovať sieť svojou. Tento systém selektvineho volanie bol však určený pre nekódované Fonické volania, čo bolo pre americkú armádu neprípustné a tak ho spojila s digitálnym systémom prenosu reči a vznikla tak celosvetová komunikačná krátkovlnná sieť, ktorá umožňovala nielen spojiť sa s kýmkoľvek na svete, ale tiež zabezpečila neodposlechnutelnost hovorov, čo je veľmi výhodné predovšetkým pre linky z velení. Dnes to v praxi vyzerá tak, že ak začujete systém ALE (a že operačných kmitočtov je naozaj veľa vďaka dvom nezávislým celosvetovým sieťam), ozve sa v zápätí vysokorýchlostný dátový prenos, čo je v podstate digitálne kódovaný hovor. Občas sa ale v prípade skúšok systémov ozve normálny SSB signál, je to väčšinounické kontrola spojenia.

    Armádne a diplomatické služby nie sú však jedinými službami na krátkych vlnách. Pre potreby námorných a leteckých spoločností vysielajú dátové informácie meteorologickej spoločnosti. Údaje o počasí sú vysielané buď pomocou textových informácií: (príkladom nemecká meteo služba) Tieto správy sú vysielané pomocou systému RTTY alebo na kmitočte 518kHz ako NAVTEX. Tu sú podrobné správy o pohybe búrok na moriach, predpoveď počasia ... a keďže  to dôležité informácie pre námornú a leteckú dopravu, sú pomerne presné. Pre námornú dopravu funguje aj fonická prístavná meteo služba. Tá je vysielaná pravidelne v pásme 1620 - 3000 kHz s SSB moduláciou. Na medzinárodnom volacím kmitočtu 2182 kHz sa ohlási prístav vetou začínajúcou "Sécurité, Sécurité NAVIGATION WARNING ...." a nasleduje zoznam frekvencií, na ktorých budú meteo informácie vysielané. Tu je predovšetkým v lete dlhý zoznam námorných búrok, ich súradnice a ktorým smerom postupujú. Jediná americká pobrežná hliadka (US Coast Guard) vysiela z Miami (Florida) a New Orleans (Lousiana) na klasických námorných komunikačných kanáloch na krátkych vlnách (6501, 8764 a 13089 ...). Občas sa ozvú aj stanice z Mobile (Alabama) alebo Ocean Gate Radio (New York). Námornej službe však nemôžu stačiť len fonetické alebo textové informácie o súčasnom stave počasia, či všeobecná predpoveď počasia pre danú oblasť. Skutočnosť je taká, že tieto informácie sú len aktuálnym doplnkom ku grafickým meteo mapám, ktoré sú taktiež vysielané na krátkych vlnách. Tieto mapy sú vysielané pomocou systému HF FAX. Jedná sa v podstate čiernobiely rozklad obrazu na riadky (podobne ako u SSTV). Meteo stanice majú svoj každodenný program, čo budú v koľko vysielať za informácie, niečo ako vysielací program. Z ich obrazov možno vyčítať stavy a predpovede teplôt, atmosférického tlaku, smery a sily vetra atď Niektoré služby (napr. Tokio meteo) posielajú napríklad aj odtlačok niektorých miestnych novín. Niektoré stanice posielajú aj satelitné snímky, ale tie sú len výnimkou. Toto bolo špecialitkou americkej námornej meteo služby. A aj tu platí že, možno s trochou trpezlivosti naraziť na zaujímavé a vzácne stanice.

 

Príjem faxových meteo máp:


V praxi potrebujeme prijímač, ktorý nastavíme na prevádzku LSB a naladíme si kmitočet udaný napr v nižšie uvedenej tabuľke. K tomuto kmitočtu pripočítajte 1,9 kHz. Niektoré moderné rádiostanice alebo prijímača umožňujú nadefinovanie vlastného druhu prevádzky (napr. FT-817 dokáže prevádzku USER MODE, tu si ľahko nastavíme rozdiel skutočného kmitočtu od zobrazovaného na +1900 Hz a druh prevádzky LSB, potom je možné používať frekvencie priamo z tabuliek). Prepojíme RX so zvukovou kartou počítača (kvôli možným potenciálom medzi krajinami na anténe a počítači odporúčam použiť oddeľovací transformátor). Zapneme príslušný softvér (tu veľmi odporúčam program MSCAN METEO PRO, ktorý je priamo určený pre príjem faxových obrazových, ale aj textových meteo správ (RTTY a NAVTEX):
 

Najprv nastavte v ikone so stopkami rýchlosť vykresľovania (tá býva väčšinou až na výnimky 120 RPM a 576 IOC). Ak je práve vysielaná faxová správa, skontrolujte podľa malého spektrálneho analyzátora, že vysoký tón skutočne "sedí" na vyznačenej čiarke v dolnej časti analyzátora. Keďže faxová správa obsahuje veľmi veľa bielej farby, je aj signál väčšinou s vysokými tónmi. Ak nesúhlasí vysoký tón so značkou na analyzátore, je nutné ho doladiť na prijímači. Obraz by bez tohto presného doladenia bol šedivý a horšie čitateľný. Ak je výška tónu nastavená, spustite zobrazovanie faxovej správy ručne (šípka dole). Začne sa vám vykresľovať obrázok, ktorý bude pravdepodobne nakrivo, nechajte ho chvíľu vykresľovať a potom otvorte tabuľku SETTINGS a tam prejdite na záložku Incoming. V spodnej časti je kolónka Incoming CLOCK Calibration a v nej je veľké tlačidlo Calculate LAST USING PICTURE. Kliknutím sa vám objaví nápis aby ste označili jeden z horných okrajov obrázku. Tu stačí použiť akúkoľvek "kolmou" okrajovú čiaru v obrázku, potom označíte spodná časť obrázku a program podľa toho, o koľko sa okrajová čiara posunula proti začiatku vypočíta o koľko sa líši nastavenia taktovacího kmitočtu pre zobrazovanie riadkov. Najlepšie je všetko vidieť priamo za prevádzky. Ak vykonáte túto korekciu priamo za vykresľovania obrázku, bude zrazu obrázok vykresľovaný už rovno. Môže sa tiež stať, že bude celý obraz horizontálne posunutý. K tomu slúži ikonka vodorovnej šípky. Jej pomocou určíte programu, kde je okraj faxu a program celý obrázok posunie.
    Na prvý pohľad je to zložitá procedúra, ale kalibrácia sa robí len raz a posúvanie obrazu nie je potrebné, ak je zachytená faxová správa od začiatku. Na začiatku každej relácie je vysielaný aktivačný tón, ten uvedie do chodu program. Potom je vysielaných niekoľko synchronizačných riadkov, podľa ktorých si program zrovná okraje obrázku a až potom začína vysielanie samotnej správy. Na konci relácie je vyslaný ukončovacie signál, ktorý zastaví príjem faxovej správy.

Pre tých, ktorí by ste si chceli vyskúšať príjem faxových meteo správ vypisujem niekoľko frekvencií, ktoré sú 100% aktívne:

 

 

 

 

Frekvencia

 

Služba + QTH

rpm/ioc

2618,5

 

Bracknell meteo (G)

120/576

3855

 

Hamburg meteo (D)

120/576

4271

 

Canadian Air Force - Halifax (CAN)

120/576

4610

 

Bracknell meteo (G)

120/576

6496,4

 

Canadian Air Force - Halifax (CAN)

120/576

7535

 

Bureau of Meteorology - Darwin (AUS)

120/576

7880

 

Hamburg meteo (D)

120/576

8040

 

Bracknell meteo (G)

120/576

10536

 

Canadian Air Force - Halifax (CAN)

120/576

10555

 

Bureau of Meteorology - Darwin (AUS)

120/576

12745,5

 

Tokio meteo (J)

120/576

13597

 

Tokio meteo (J)

120/576

13882,5

 

Hamburg meteo (D)

120/576

16971

 

Tokio meteo (J)

120/576

17069,6

 

Tokio meteo (J)

120/576 60/576

18060

 

Bureau of Meteorology - Darwin (AUS)

120/576

18220

 

Tokio meteo (J)

120/576

23522,9

 

Tokio meteo (J)

120/576

 

 

 

 

 

 

Pozn.: frekvencie sú  v kHz