SDR RADIO

V súčasnosti snáď neexistuje odvetvie ľudskej činnosti, ktoré by nebolo charakterizované aktívnym využívaním informačných technológií. Hlavne cenová prístupnosť hardwaru a softwaru umožnila tak široké, takmer masové používanie PC nielen v priemysle, ale i v nepriemyselných oblastiach ľudskej činnosti. Na počítačovom trhu je doslova explózia ponuky softwaru a je pomaly problém orientovať sa v ponúkaných softwarových a hardwarových produktoch. Jedným z odvetví informačnej a komunikačnej technológie je digitálne spracovanie vysokofrekvenčných signálov prostredníctvom počítačového vybavenia a to hardwaru a vhodného softwaru. Digitálne spracovanie signálov si postupne nachádza miesto aj v aplikáciách, ktoré boli pre vývojárov pred desaťročím len snom. Jednou z takých oblastí je aj rádiotechnika. Zásadným obmedzením bola spočiatku nedostatočná rýchlosť A/D prevodníkov a výpočtový výkon digitálnych obvodov. Postupom času sa však možnosti použitia softwarovej koncepcie prijímačov alebo vysielačov posúvajú na čoraz vyššie kmitočty. Výhody, ktoré z toho vyplývajú, urobili z SDR /software defined radio/ perspektívny systém.

 

Čo vlastne je SDR /software defined radio/:

Softwarové radio SDR (Software Defined Radio) je moderní rádiová technologie, která využívá přímého digitálního zpracování signálu.Softvérové ​​rádio SDR (Software Defined Radio) je nová moderná rádiová technológia, ktorá využíva priameho digitálneho spracovania signálu v spojitosti s PC. Konstrukce takového přijímače obsahuje často jen jednoduché vstupní obvody, signál je pak veden přímo na rychlé A/D převodník(y) a veškeré další zpacování signálu zůstává pouze softwarovou záležitostí. Konštrukcia takéhoto prijímača obsahuje často len jednoduché vstupné obvody, signál je potom vedený priamo na rýchle A / D prevodník (y) a všetky ďalšie spracovania signálu zostáva iba softvérovou záležitosťou a rýchlosťou PC. V praxi to znamená, že přijímač neobsahuje fyzicky žádné detektory, demodulátory, ani drahé filtry - vše se řeší softwarově. V praxi to znamená, že prijímač neobsahuje fyzicky žiadne detektory, demodulátor, ani drahé filtre - všetko sa rieši softvérovo. Ve spojení s vysokým výpočetním výkonem dnešních procesorů se tak nabízí zcela unikátní možnosti, které lze navíc stále rozšiřovat pouhou úpravou softwaru, bez dalších zásahů do zapojení přijímače. V spojení s vysokým výpočtovým výkonom dnešných procesorov sa tak ponúka celkom unikátna možnosť, ktoré možno navyše stále rozširovať iba úpravou softvéru, bez ďalších zásahov do zapojenia prijímača. Teda celý proces funguje na princípe samotného PC a ďaľšieho hardvérového zariadenia pripojeného do PC prostredníctvom vstupu usb a externej antény.Proč se o SDR zajímat ? Softwarové rádio je budoucnost rádiové komunikace.Softvérové ​​rádio je budúcnosť rádiovej komunikácie. Přináší výhody a možnosti, kterých při klasické konstrukci rádiových zařízení nebylo možné dosáhnout. Prináša výhody a možnosti, ktorých pri klasickej konštrukcii rádiových zariadení nebolo možné dosiahnuť. Řada výrobců si je toho vědoma a staví své nejnovější produkty na bázi SDR již nyní. Rad výrobcov si je toho vedomá a stavia svoje najnovšie produkty na báze SDR už teraz. Jedná se například o nejmodernější komunikační a monitorovací přijímače ( R&S , AOR ), mikrovlnné spoje ( Alcoma , Racom ) a hi-tech spotřební elektroniku. Jedná sa napríklad o najmodernejšie komunikačné a monitorovacie prijímača ( R & S , AOR ), mikrovlnné spoje ( Alcoma , Raço ) a hi-tech spotrebnú elektroniku. Významně se uplatňuje také v mobilních komunikacích, kde umožňuje kombinovat širokou paletu protokolů a standardů měnících se v reálném čase (GPRS/EDGE/UMTS/HSPA). Významne sa uplatňuje aj v mobilných komunikáciách, kde umožňuje kombinovať širokú paletu protokolov a štandardov meniacich sa v reálnom čase (GPRS / EDGE / UMTS / HSUPA). Termín software defined radio/SDR/ prvýkrát použil Joe Mitola v roku 1991 na pomenovanie triedy rádií, ktoré umožňujú svoje preprogramovanie alebo zmenu konfigurácie. Inými slovami jedno obvodové zapojenie softwarového rádia môže vykonávať v rôzny čas rôzne funkcie. Napriek tomu, že tento pojem existuje už dve desaťročia, jeho presná definícia je stále predmetom diskusií. Problémom je určenie hraničného stupňa digitalizácie, a teda programovateľnosti rádia. Za čisto softwarové rádiá sú považované obvody, u ktorých je programovo riadená modulácia/demodulácia, korekcia chybovosti, prípadné kódovanie a program má tiež istú kontrolu nad vysokofrekvenčnou časťou rádia (napr. prelaďovanie kanálov, systém AGC,...). Softwarová koncepcia rádiových prijímačov má v porovnaní s ich analógovým ekvivalentom mnohé výhody. Medzi najhlavnejšie patria výhody spojené s digitálnym spracovaním signálov. Parametre digitálnych blokov sú určené prakticky len konštantami uloženými v programe (oscilátory, zmiešavače, filtre). To značne uľahčuje ich prelaďovanie (napr. zmena medzných kmitočtov filtra), zaručuje ich presnosť a stabilitu s časom a teplotou, a taktiež ich návrh, na ktorý je s výhodou možné použiť návrhové programy, je jednoduchší ako je to pri analógových obvodoch. Obvody, ktoré spracovávajú digitalizovaný signál sú spravidla umiestnené na jednom integrovanom čipe (DSP alebo FPGA), čo znamená nižšie výrobné náklady, menšie rozmery, spotrebu energie alebo citlivosť na tolerancie výrobného procesu a nežiaduce parazitné väzby. To, že je podstatná časť algoritmu spracovania signálu daná programom zároveň zjednodušuje vývoj zariadenia a umožňuje ďalšie rozširovanie funkcií, prípadne ich aktualizáciu, len s minimálnymi zásahmi do obvodovej štruktúry rádia. V budúcnosti sa jeho využitie predpokladá v skutočne masovom meradle. Ako príklad je možné spomenúť digitálne riešenie mobilných staníc globálnych telekomunikačných systémov, ktorých vývoj prebieha už v súčasnosti. Hlavnými zákazníkmi v tejto oblasti sú vládne agentúry  a rádioamatérska verejnosť. Jeho hlavné využitie spočíva hlavne v zjednodušenom rozkódovaní rádiových signálov pri odpočúvaní a tým aj uľahčená analýza vysokofrekvenčných signálov. Takisto uloženie spracovaného signálu je už iba obmedzené  veľkosťou pevného alebo prenosného disku. Softwarové rádia zaostávajú za analógovými prakticky len vo frekvenčných pásmach, ktoré v súčasnej dobe nie je technologicky možné spracovať, a to hlavne kvôli obmedzeniam A/D prevodníkov (jedná sa o kmitočty rádovo stovky MHz a vyššie).

 

Ako názorný príklad si je možné pozrieť video ako príklad. Software je neskutočne veľa, niektore sú freeware a ine platené. Rozsah sledovanej frekvencie je už iba daný typom vhodného hardware a samozrejme aj typom vhodnej prijmacej anteny...

 

www.youtube.com/watch?v=wwfkbb9vwM8