Echelon

 

Echelon

 

   Čo je vlastne ECHELON? 

Často je možné aj označenie v médiách (SIGINT, CRYPTONYM). Je to vlastne technický systém umožnujúci zachytenie každej komunikácie na celom svete, následne ju rozšifrovať, analyzovať a operatíne rozpracovať. Tento systém dokáže zachytiť telefónne prenosy, maily, faxy, rádiové prenosy atď.. Prakticky to funguje asi takto /zjednodušene/ . V systéme Echelon sú uložene v databáze rôzne klúčové slová a frázy v rozličných jazykoch. Systém nonstop skenuje všetky jemu prístupné siete a v prípade zhody sa automaticky zachytený súbor nahraje a následne označí určitým stupňom priority a nebezpečnosti. Následne sa nahraný súbor postúpi na analýzu, kde človek vyznačí stupeň nebezpečnosti komunikácie a súbor sa odošle na ďaľšiu analýzu do spojeneckých krajín, ktoré spolupracujú a prevádzkujú system Echelon. Večšinou sú to tajné služby, ktoré potom vykonávajú svoju operatívnu činnosť voči pôvodcovi zachytenej správy. Dohodu o prevádzke systému podpísali: UK, USA, Austrália, Kanada a Nový Zéland.  ECHELON bol pôvodne vytvorený spojencami na sledovanie vojenskej a diplomatickej komunikácie v Sovietskom zväze a v bývalom východnom bloku počas studenej vojny na začiatku roku 1960.  Od konca studenej vojny zamerali svoju činnosť k hľadaniu  teroristov, dealerov drog a na politickú a diplomatickú špionáž. Netreba ani hovoriť o tom že systém ju zneužívaný a sú porušované zákony iných krajín napr. Echelon odpočúva tel hovory aj v SR a nedokážu s tym urobiť nič ani operátori telefónnych spoločností. Echelon jednoducho dekoduje aj signály GSM. O trestnoprávnej rovine ani netreba hovoriť nakoľko v každom domokratickom štáte sa na takéto odpočúvanie vždy vyžaduje potrebné povolenie. Avšak prevádzkovateľov systému Echelon evidentne takéto základné demokratické princípy nezaújmajú. O priemyslenej špionáži môžme takisto špekulovať. Systém Echelon zašiel až tak daľeko že bol prejednávaný  pomocou výboru Európskeho parlamentu v rokoch 2000 a 2001.  V správe uverejnenej v roku 2001, Európsky parlament uviedol, že termín ECHELON je používaný v mnohých kontextoch, ale že predložené dôkazy naznačujú, že je to krycie meno pre SIGINT /System na zhromažďovanie informácií/. Správa dospela k záveru, že na základe uvedených informácií a získaných dôkazov je ECHELON schopný odposluchu a kontroly obsahu telefonických hovorov, faxov, e-mailov a ďalšiích prenosov dát po celom svete prostredníctvom odposluchu komunikačných nosičov, vrátane satelitného prenosu, verejnej telefónnej siete, mobilnej siete a mikrovlnných spojov.

 

EchelonEchelon

 

 

 

 

Diskusná téma: Echelon

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok