AIR BAND

 

 

Veľa malých letísk, ktoré nemajú kontrolné veže používajú takzvanú UNICOM frekvenciu. Medzi často používané frekvencie UNICOMu patria nasledovné: 122.900  122.950. 122.700, 122.725, 122.800, 122.975, 123.000 MHz.

Veľké letiská majú zriadenú väčšinu z nasledovných pozícií (pracovísk):

Clearance Delivery – schvaľuje letový plán pre IFR lety

Ground – Riadi pojazd po letisku, preberá lietadlá žiadajúce štart od Delivery a pristavájúce od Tower.

Tower – riadi odlety a prílety (pokiaľ fotíte na letisku, tak toto je tá správna frekvencia, kde sa dozviete kto priletí, resp. štartuje)

Radar – predáva lietadlá Tower a riadi rozostupy a priblíženia na pristátie

Control – riadi lietadlá na letových cestách, zabezpečuje rozostupy

ATIS - Automatic Terminal Information Service – informácie o počasí a stave prevádzky na letisku

INFO – riadi VFR lety v letiskovom okrsku

Letecké frekvencie

Všetka komunikácia prebieha medzi 108 a 137 MHz. Kanály sú v rozostupe 25kHz (12.5, alebo 8.33) a použitá je Amplitúdová Modulácia (AM). Toto pásmo je rozdelené na podpásma z ktorých hlavné sú vyhradené nasledovne:

  • Navigačné zariadenia: 108-118 MHz – nie je tu hlasová komunikácia a teda táto časť pásma nie je zaujímavá (asi by vás nebavilo počúvať ILS, VOR a pod…)
  • ATC - Air Traffic Control: 118-122, 123.6-128.8, 132-135.975 MHz Na týchto frekvenciách nájdete väčšinu pracovísk Tower, ATIS, Ground, Clearance Delivery, Approach Control, Departure Control
  • Špeciálne použitie: 122-123.575 MHz toto podpásmo pokrýva Unicom, Multicom, komunikáciu pri leteckých prehliadkach a pod. Tieto frekvencie hľadajte na neriadených letiskách. 

 

 

Letecké meteorologické Informácie sa delia delia na dva typy:
 

1. METAR čo sú pravidelné letiskové meteo správy, môžu byť vysielané som špeciálnym kódom pomocou digitálneho systému ACARS  alebo môžu byť rozkódované ako  zvukové hlásenie - VOLMET Alebo ATIS
2. SIGMET Informácie o meteorologických javoch km tratí, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť letovej prevádzky
 
Letecké meteorologické vysielanie sa deli na dva typy - VOLMET a ATIS.
VOLMET (Letecké meteorologické Informácie pre lietadlo letu ZA)
Najčastejšie zdroj informácií pre tieto stanice bývajú dekódované METAR Informácie doplnené o SIGMET. Tieto stanice nás informujú o dôležitých fyzikálnych veličinách poveternostných podmienkach s oneskorením Max. 2 Hodiny. U nás vysielajú z Bratislavy dve stanice. Na frekvencii 125.525 MHz sú hlásené METAR Informácie z miestnych civilných letísk SR na 128.600 MHz sú hlásené Informácie z hlavných zahraničných letísk.
ATIS (Automatic Terminal Information Service) tieto stanice vysielajú podrobné Informácie o príslušnom letisku, tj nielen vsetky Informácie METAR a SIGMET, ale upresnenie situácie na všetkých dráhach prevádzkovaných na letisku. Je tu výpočet všetkých dráh, ktoré sú v prevádzke, prípadne, ktoré sú z nejakého dôvodu uzavreté. Sled udávaných informácií je v podstate rovnaký ako  u Volmetu (presnejšie METAR).
 
Meteo hlásenie o sebe skladá z niekoľkých infomácií tie sú definované nasledovne foneticky:
1. QTH Názov letiska - METAR ... (Napr. "METAR PRAHA")
 
2. QTR Čas Meranie - vystavené v ... (Napr. "vystavené v jednu nulu, tri nula" - vydané v 10:30)  môže byť aj bez "Vydané v"
 
3. VIETOR Smer degradácie v uzloch - WIND ... Stupňov, ... Uzly (napr. "WIND jedna nula nula stupňov, Jeden šiestich uzlov" - vietor 100 stupňov, 16 uzlov), prípadne o sebe udáva premenlivý vietor  ... A ... (Napr. "WIND premenlivý ONE ZERO ZERO ZERO A jedna dve, jeden šesť uzlov" - vietor premenlivý Medzi 100 120 stupnov, rýchosť 16 uzlov)
 
4. VIDITEĽNOSŤ všeobecná - VISIBILITY ... (Kilo) metrov prípadne doplnené o "alebo viac" - vo vyšších (napr. "viditeľnosť jedna nula kilometrov alebo viac" - viditeľnosť 10 km alebo viac)
 
5. Dráhová VIDITEĽNOSŤ (udáva o sebe podľa potreby) - RVR DRÁHA ... , ... METERS v prípade nemenných podmienok sebe prevzatia udáva NO Distant tendencie (nemení sa)
V prípade hmly na dráhe o sebe udáva u staníc ATIS prevzatie Vertical Visibility (Vertikálne viditeľnosť) v metroch. To je veľmi dôležitý údaj, pretože o sebe podľa neho rozhodujú Piloti, či vôbec môžu na letisku pristáť (to je dané kategóriou letiska a predovšetkým lietadla). Ak napríklad klesne Na Ruzyně Vertikálne viditeľnosť Na dráhe 24 pod 75m, je dráha pre pristátie nepoužiteľná  a letisko je zatvorené.
 
6. Dážď a  ine Fenomény (udáva sa len v  prípade ak je to potrebné) - RAIN (dažď), Light Rain (Slabý dest), Snow (sneh), Light Snow (slabé sneženie), Heavy Fog (silná hmla), LIGHT FOG (mlhavé), FREEZING FOG (mrznúci hmla), THUNDERSTORM (búrka), SHOWER (prehánka) .. POD.
 
7. Oblačnosť - je rozdelená do 5 základných stupňov: SKY CLEAR (0/8) Few (1/8 -2 / 8) SCATTERED (3/8- 4/8) Broken (08/5-8/7) OVERCAST (8 / 8). Tento údaj môže byť doplnený o výškový údaj, ak saoblačnosť  objavuje vo viacerých vrstvách.  (Napr.: "SCATTERED 3000 FEET, BROKEN 6000 FEET")
 
8. TEPLOTA - TEMPERATURE ... Stupňov; prípadne v zime pred hodnotou MÍNUS
 
9. Rosný bod - DEW POINT ... Stupňov; prípadne v zime pred hodnotou MÍNUS
 
10. ATMOSFÉRICKÝ TLAK (korigovaný) - QNH ... Hektopascalov (v Amerike používajú jednotky "MILIBARS")
 
11. Práve prebiehajúce fenomény (udáva sa podľa potreby) - RECENT THUNDERSTORM (práve prebehla búrka), RECENT SHOWER (práve prešla prehánka), ... a pod.
 
12. PREDPOVEĎ POČASIA (TREND) - NOSIG (počasie nemenné), NO SIGNIFICANT WEATHER (Kladna zmena počasia), BECOMING (očakáva sebe dlhodobejšie zmena počasia), TEMPORARY (očakáva sebe krátkodobá zmena počasia)
Ak je jasné slnečné počasie viditeľnosť je nad 10 km, udáva o sebe "CAVOK OK"
 
Druhy fonetického vysielania meteorologických informácií:


Letecké meteo počasie sa rozdeľuje na štyri typy vysielania:


1. LIVE najstaršie, ale stale este používaný druh oznamovania informácií je živé vysielanie. Tzn. operátor (ka) číta meteo Informácie "naživo". Toto zastaralé vysielanie je možné počuť ka krátkych vlnách predovšetkým z letísk bývalého sovietskeho  zväzu. Môžete počuť  ako operátorky listujú papiere s informáciami výnimočne je počuteľné, že nie sú v úplne  triezvom stave :-)


2. LOOP vysielanie je prehrávanie už natočenej slučky. tzn. Operátor nahovorí aktuálne meteo Informácie tie sú neustále vysielané do doby, kedy Operátor opät natočí Informácie aktualizované. Tento druh vysielania využíva často Americká Armáda na Nemeckých základniach. Operátor Na aktuálnej veží nakomentuje Informácie tie sú neustále dokola vysielané na frekvencii ATIS. Je teda možné na frekvencii ATIS počuť mužský aj ženský hlas.


3. PC VOICE v súčasnej Európe najrozšírenejší spôsob je to polodigitálne skladanie meteo informácií. Dopredu sú nahovorené čísla, slová či cele vety a pomocou počítača sa zoradia príslušná slová  a vety tak za sebou že cela sprava znie ako keby ju komentoval človek, ale intonácia hlasov veľmi neprirodzená, ale bez problémov zrozumiteľná.


4. VOCODER je používaný len na niektorých moderných letiskách. Je to kompletná generácia celého hlásenia pomocou počítačového vocoderu. Ľudský hlas tu nie je vôbec zastúpený a meteo Informácie sa skladajú  i generujú priamo počítačom.
 
 
Stanice VOLMET je možné započuť na väčšom území, pretože sú vysielače umiestnené často  v kopcoch. Informácie o ich kmitočtoch je možné nájsť na internete. Stanice ATIS vysielajú veľmi často primo z letiska nemajú preto za normalnych podmienok príliš veľký dosah. Frekvencie týchto Staníc najčastejšie nájdete v príručke AIP (sekcia "AD") príslušnej krajiny a príslušného letiska. Tretou  zaujímavou skupinou zdrojov meteo informácií sú samotné VKV rádiové majáky VOR. Stanice VOLMET nie sú z hľadiska archivácie príliš zaujímavé. Ku zmenám vysielania dochádza len veľmi zriedka  (typ hlasov alebo správ). Stanice ATIS sú na tom oveľa lepšie. Veľmi často bývajú slučky nahrávané rôznymi operátormi, často môžete v nahrávke počuť aj pozadie počas nahrávania. Obsah informácií sa často meni. Bezpochyby najvzácnejším hlásením, ktoré môžete počuť na medzinárodnom letisku je "AIRPORT IS CLOSED" - letisko je uzavreté. V prípade Letisko Ruzyně, môžete túto hlášku nahrať tak raz ci dvakrát do roka. Väčšinou je to spôsobené počasím alebo letná silná búrka alebo jesenná veľmi hustá prízemná hmla, alebo tiež  silné sneženie, kedy čističmi nestačia odpratávať ranveje). Veľmi vzácnou nahrávkou však zostáva zastarané VOR s ATIS. Týchto "hovoriacich" rádiomajákov veľa po európe nie je a ich kvalitná nahrávka, kedy je krásne počuť telegrafickú Identifikáciu a  dobre zrozumiteľný ATIS (hovorené slovo býva Dosť tlmené, aby neovplyvňovalo signál majáku)

 

 I. VHF Letecké pásmo:

- 118.250 Malacky, Military

- 118.300 Bratislava, Tower

- 118.700 Bratislava,Tower

- 118.825 Malacky, Tower

- 118.900 Poprad, Tower

- 119.150 Sliač, Tower

- 120.400 Košice, Tower

- 120.750 Trenčín, Tower

- 121.700 Ground, pohyb po letisku BA

- 122.900 Sliač, Tower

- 123.100 Letecká záchranná služba, SAR

- 124.150 Žilina, Tower

- 125.450 Piešťany, Tower

- 125.700 BA Radar do FL 250

- 126.200 Volmet, TX Štrbské pleso

- 130.000 BA, Military

- 132.250 BA, Radar do FL 450

- 135.000 Zvolen, Military

- 136.950 BA, Tower

 

 

II.UHF Letecké pásmo:

- 250.850 German Air Force (Air-Air) training

- 261.000 Polish MACC ("Power City") + AWACS ("Magic")

- 275.825 German Air Force training + AWACS ("Magic")

- 278.525 German Air Force

- 324.125 MACC ?

- 324.525 Rhein Control MIL

- 387.650 Tower, Military SK

    

 

 

 

 

 

 

Diskusná téma: AIR BAND

Dátum: 19.05.2019

Vložil: Peter

Titulok: Letisko TN - aktualna

132.015

Dátum: 21.10.2017

Vložil: Mato

Titulok: Freqencia

Ja som dnes zachytil 130.868 ale je slabo rozumieť.Neviete niekto čo to bude?Myslím si že veža Poprad alebo Žilina no niesom si istý.Vie to niekto preveriť ja to chytám na PMR

Dátum: 10.07.2018

Vložil: Majkl

Titulok: Re:Freqencia

Frekvencie podla AIP z 24/5/2018:

BTS Radar/ACC:

West:

hlavne: zalozne:
135.965 (high) 122.230
132.355 (upper) 122.230
125.965 (middle) 122.230
134.475 (lower) 126.475

East:

127.425 129.275
------------------------------------------------------------------

Letisko Bratislava

118.300 118.700 TWR
120.900 121.700 GND
134.925 118.975 APP
128.650 ATIS Arrival
133.875 ATIS Departure
126.200 VOLMET
124.300 INFO
131.850 OPS/Handling
------------------------------------------------------------------
Letisko Kosice

119.850 129.350 APP
120.400 118.900 TWR
133.725 ATIS

Dátum: 27.01.2017

Vložil: Smitha815

Titulok: John

Usually I do not read writeup on blogs, nevertheless I wish to say that this writeup extremely forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, really wonderful post. acakbddeekbbdada

Dátum: 03.10.2015

Vložil: skener

Titulok: 432,300 MHZ?

Čo to môže byť na tejto frekvenicii?
Je to dosť tlmené a sekavé ,ale dá sa z toho
počuť pár leteckých fráz.

Dátum: 09.06.2014

Vložil: Peto

Titulok: KE TWR

Ahojte zachytil som KE TWR na 430,460 Mhz _ ako je to možné?

Dátum: 17.04.2014

Vložil: Mato MI

Titulok: Aktualne frekvencie

Tak nizsie mate vsetky verejne dostupne aktualne frekvencie SR, takze admin ma porobne info na aktualizaciu stareho zoznamu, len chcem upozornit, aktivnych frekvencii je omnoho viac, by som povedal az dvojnasobok toho co som napisal, hlavne v pasme UHF, takze treba zapnut radio a pocuvat, vsetko tu vypisovat nebudem. Pripadne nepresnosti alebo doplnenia k mojim zoznamom mozte pisat, ja tiez neviem vsetko.

Dátum: 05.11.2015

Vložil: admin

Titulok: Re:Aktualne frekvencie

Mas pravdu informacie su starsie ale hlavne sluzia pre ludi ktory hladaju aspon akekolvek informacie..,frekvencie su aktivne a samozrejme boli v leteckom pasme pridane aj dalsie ktore vyuzivaju letiska ale nie je cas na podrobnu aktualizaciu a prave preto Vam tu sluzi tato diskusia aby ste si odovzdali poznatky zo skenovania VHF alebo UHF pasiem navzajom....

Dátum: 17.04.2014

Vložil: Mato MI

Titulok: Aktualne military frekvencie letisk SR

LZSL
122.900 Tower Sliač Veža 1.kanál
119.150 Approach Sliač Radar 2.kanál
LZMC
120.750 Tower Malacky Veža 1.kanál
129.575 Approach Malacky Radar 2.kanál
LZPW
128.325 Tower Prešov Veža 1.kanál
134.325 Approach Prešov Radar 2.kanál

okrem toho sa este pouzivaju aj dalsie na letiskach, strelniciach a vycvikovych priestoroch po celej SR, aj v pasme UHF, treba len pocuvat napriklad 3.kanal na 125.000 Bratislava Control atd.

Dátum: 17.04.2014

Vložil: Mato MI

Titulok: Aktualne celoslovenske frekvencie

LZBB
127.0833 Bratislava ACC Bratislava Radar hlavná high west ch 127.090
122.2250 Bratislava ACC Bratislava Radar záložná high west ch 122.230
264.100 Bratislava ACC Bratislava Radar UHF high west
127.3500 Bratislava ACC Bratislava Radar hlavná upper west ch 132.355
122.2250 Bratislava ACC Bratislava Radar záložná upper west ch 122.230
264.100 Bratislava ACC Bratislava Radar UHF upper west
125.9666 Bratislava ACC Bratislava Radar hlavná middle west ch 125.965
122.230 Bratislava ACC Bratislava Radar záložná middle west
264.100 Bratislava ACC Bratislava Radar hlavná UHF civ middle west
126.475 Bratislava ACC Bratislava Radar hlavná lower west
134.475 Bratislava ACC Bratislava Radar záložná lower west
127.425 Bratislava ACC Bratislava Radar hlavná lower east
129.275 Bratislava ACC Bratislava Radar záložná lower east
121.500 Bratislava ACC Bratislava Radar núdzová lower west
358.250 Bratislava ACC Bratislava Radar záložná UHF civ aj mil lower west
124.000 Bratislava ACC Bratislava Control záložná lower
125.000 Bratislava ACC Bratislava Control hlavná lower
264.625 Bratislava ACC Bratislava Radar hlavná UHF mil lower
124.300 Bratislava FIC Bratislava Info hlavná do 8000ft
121.500 Bratislava FIC Bratislava Info núdzová do 8000ft

1 | 2 | 3 >>

Pridať nový príspevok