UHF BAND

 

FREKVENČNÝ PLÁN 430 - 440 MHz 70cm pásmo


 OD [MHz]       DO [MHz]    MODE a popis

 430,0000   -   430,5750    FM - [SIMPLEXNE KANALY]
 430,4750                   DVR
 430,6000   -   430,9500    PR - [USER/LINKY DUPLEX] PR52-PR66  VSTUPY
 430,9750   -   431,0250    Multimode - [PREVADZACE]  RM67-RM69  VSTUPY
 431,0500   -   431,8250    FM - [PREVADZACE]         R70 -R101  VSTUPY

 432,0000   -   432,1500    TELEGRAFIA
 432,1500   -   432,5000    SSB & Telegrafia
 432,2000                   SSB volaca frekvencia
 432,3500                   SHF volacia frekvencia

 432,5000   -   432,6000    LINEARNE TRANSPONDERY               VSTUPY
 432,5000                   SSTV
 432,6000                   RTTY
 432,6000   -   432,7000    LINEARNE TRANSPONDERY               VYSTUPY
 432,7000                   FAX

 432,8000   -   432,9900    MAJAKY

 433,0500   -   434,7900    ISM (Industry, Sport, Medicine)
                            [LPD] Low Power Device       max. 10mW EIRP
 433,0000   -   435,0000    ALL MODE  
 433,3000                   RTTY lokal
 433,4000                   SSTV
 433,5000                   FM volacia frekvencia
 433,6000                   MB7 (RTTY)

 433,6000   -   433,7750    PR - [USER SIMPLEX]      PR30-PR51
 433,0000   -   438,0000    ATV - obraz
 434,0000                   SA6  (1252.5000)
 434,2500                   ATV - nosna obraz

 435,0000   -   438,0000    SATELITNE SLUZBY

 438,0250   -   438,1750    PR - [USER SIMPLEX]
 438,2000   -   438,5500    PR - [USER/LINKY DUPLEX] PR52-PR66  VYSTUPY
 438,5750   -   438,6250    Multimode [PREVADZACE]    RM67-RM69  VYSTUPY
 438,6500   -   439,4250    FM - [PREVADZACE]         R70 -R101  VYSTUPY

 439,7500                   ATV - nosna zvuk
 439,7000   -   439,8000    ATV - zvuk

 439,4500   -   440,0000    PR - [USER SIMPLEX]


FREKVENČNÝ PLAN 1240 - 1300 MHz 23cm pásmo


 OD [MHz]       DO [MHz]    MODE a popis

 1.240,0000 - 1.241,0000    PR - [INTERLINK DUPLEX]             VSTUPY
 1.241,0250 - 1.242,0000    FM - [SIMPLEXNE KANALY]
 1.242,0250 - 1.242,7000    PR - [LINK DUPLEX] (RS01-RS28)-     VYSTUPY
 1.242,7250 - 1.243,2500    PR - [USER DUPLEX] (RS29-RS50)-     VYSTUPY

 1.243,2750 - 1.260,0000    ATV
 1.252,5000                 SA6  (434,0000)
 1.260,0000 - 1.270,0000    SATELITNI SLUZBY

 1.270,0250 - 1.270,1750    PR - [LINK DUPLEX] (RS01-RS07)-     VSTUPY
 1.270,0250 - 1.270,1750    FM - [PREVADZACE]    RS01-RS07       VSTUPY

 1.270,2000 - 1.270,7000    PR - [LINK DUPLEX] (RS08-RS28)-     VSTUPY
 1.270,2000 - 1.270,7000    FM - [PREVADZACE]    RS08-RS28       VSTUPY

 1.270,7250 - 1.271,2500    PR - [USER DUPLEX] (RS29-RS50)-     VSTUPY
 1.270,7250 - 1.271,0000    PR - [USER DUPLEX]  RS29-RS40       VSTUPY

 1.271,2750 - 1.271,9750    PR - [USER SIMPLEX] (WBFM)

 1.272,0000 - 1.291,0000    ATV

 1.291,0000 - 1.291,4750    RM - [PREVADZACE]                    VSTUPY
 1.291,5000 - 1.296,0000    ALL MODE  (WBFM LINKY)
 1.296,0000 - 1.296,1500    TELEGRAFIA
 1.296,0000 - 1.296,0250    EME
 1.296,1500 - 1.296,4000    SSB & Telegrafia
 1.296,2000                 SSB volacia frekvencia
 1.296,4000 - 1.296,6000    LINEARNE TRANSPONDERY               VSTUPY
 1.296,5000                 SSTV
 1.296,6000 - 1.296,8000    LINEARNE TRANSPONDERY               VYSTUPY
 1.296,6000                 RTTY
 1.296,7000                 FAX

 1.296,8000 - 1.296,9900    MAJAKY

 1.297,0000 - 1.297,4750    RM - [PREVADZACE]                    VYSTUPY

 1.297,5000 - 1.298,0000    FM - [SIMPLEXNE KANALY]
 1.298,0250 - 1.298,1750    FM - [PREVADZACE]    RS01-RS07       VYSTUPY
 1.298,2000 - 1.298,7000    FM - [PREVADZACE]    RS08-RS28       VYSTUPY
 1.298,7250 - 1.299,0000    PR - [USER DUPLEX]  RS29-RS40       VYSTUPY

 1.299,0000 - 1.300,0000    PR - [INTERLINK DUPLEX]             VYSTUPY