HF BAND

HIGH FREQENCY - Krátkovlnné pásmo

 

 

Rádioamaterske HF pasma vrátane WARC pásiem


V pásme HF sú pridelené rádioamaterom tieto rozsahy:

 

160m

1810-1820 kHz

80m

3500-3800 kHz

40m

7000-7100 kHz

30m (WARC)

10100-10150 kHz

20m

14000-14350 kHz

17m (WARC)

18068-18168 kHz

 

15m

21000-21450 kHz

12m (WARC)

24890-24990 kHz

10m

28000-29700 kHz

 

 

Dolné pásma:

K nim patria 160m, 80m a 40m. Najviac možností na týchto pásmach je v noci a v obdobi minima slnečnej čiinnosti.

 

• Pásmo 160m
Toto pásmo je často označované ako takzvané TOP BAND (najvyššia vlnová dĺžka z amatérskych pasiem). Na DX chodi najlepsie najma v obdobi slnecného minima a v zimných mesiacoch. V lete sú výhľady na DX spojenie casto prehlušené statickými vybojmi z búrok, ktoré sú vzdialené desiatky či stovky kilometrov. Najvhodnejšia doba na DX spojenie je, pri východe a pri západe slnka. Spojenie je možné uskutočniť iba v tom pripade, ze signál prichádza po neosvetlenej strane zemegule. Z toho vyplýva, že do všetkych smerov DX spojenia v rovnakom ročnom období neurobíme. Tomuto javu sa hovorí GREYLINE a prejavuje sa najviac na tzv dolnom pásme, tj 160, 80 a 40m.
• Pásmo 80m
Toto pásmo je veľmi obľúbené pre vhodnosť na nadväzovanie vnútroštátnych spojení, a to najviac v ranných a popoludňajších hodinách. U Nas to je v segmente cca. 3750-3775 kHz. V dennej dobe nadväzujeme obvykle spojenie do vzdialenosti 500km. Na tomto pásme funguje GREYLINE. Pásmo potom ožíva vo večerných hodinách. DX spojenie môžeme najlepšie nadviazať v segmentoch 3500-3520 kHz prevádzkou CW a 3790-3800 kHz prevádzkou SSB (DX prevádzka), ale neni vynimkou, ze nadviažeme DX spojení aj mimo segmenty, keď  sú vzdialenejšie stanice cez rozbesnené signály európskych staníc podstatne horšie počuť . Rada európskych operátorov nereaguje na obsadené frekvencie a tak je  volať výzvu mimo DX rozsahy uplne zbytočne.
• Pásmo 40m
Toto pásmo je jedno z najlepších. Počas večerných a nočných hodín neni problem nadväzovať spojenie so stanicami z inych kontinentov. Za 24 hodín je možné nadviazať spojenie aj so všetkými kontinentami. Bohužial však tesne nad nasim prideleným pásmom vysiela rada veľmi silných rozhlasových staníc. Dochádza tak k veľkému ruseniu krížovými moduláciami a je nutné zaradit Attenuator alebo dokonca prestat vysielať. Drvivá väčšina staníc utícha po polnoci a tým aj rapídne klesá veľké rušenie. Rušenia sa najlepsie vyhneme tak, že bývame na inom kontinente (tam rozhlas v pásme 40m neni), alebo používame dosť odolný a selektívny prijímač a anténu naladenú najlepšie priamo na 40m.


Horné pásma:


Pásma 30m, 20m, 17m, 15m, 12m a 10m, sú najlepsie v dennej dobe a v obdobi slnečného maxima, kedy často zostávajú otvorené do neskorých nočných hodín.
• Pásmo 30m
Je akýmsi medzipásmom. Bolo k amatérskym úcelom spolu so 17 a 12m pásmami pridelené v roku 1989 na celosvetovej konferencii ITU-WARC. Preto ich nazývame tzv WARC pásmami. V pásme 30m môžeme pracovať len CW a digitálnymi modmi a nižším výkonom 100W. Pásmo si získalo obľubu najma u operatorov nižšej triedy, kde bez problemu nadväzujú transkontinentálne spojenia v ranných a popoludňajších hodinách. V čase, kedy už sa zavreli pásma 15m i 20m, je na 30m pásme prekvapivo živo.
• Pásmo 20m
Toto pásmo sa stalo najobľúbenejším z pásma z veľmi veľa dôvodov. Pásmo ide prakticky cez celý deň a šanca k nadviazaniu zaujímavých spojení aj v obdobi minima slnečnej činnosti je dosť veľká.
• Pásmo 17m
Toto pásmo je ďalším WARC pásmom. Je značne ovplyvňované urovňou slnečnej aktivity. Ked sa pásmo otvorí, tak to vetšinou potom naozaj stoji za to. Obvykle este pekne chodi, ked uz je 15m pásmo zatvorené.
• Pásmo 15m
Toto pásmo má podobnú charakteristiku ako 20m pásmo len s tým rozdielom, že je viac závislé na vyššej slnečnej činnosti. Nemá sice výkyvy ako desaťmetrové pásmo, ale občas sa stáva  že je úplne zavreté aj v dennej dobe.
• Pásmo 12m
Je posledným z pásiem pridelených v roku 1989 na konferencii WARC. Ma charakteristiku podobnú ako 17m pásmo, aj keď závislosť na slnečnej aktivite je podstatne vyššia. V letných mesiacoch býva značne ovplyvňované sporadickou vrstvou E.
• Pásmo 10m
Je posledným a najvyšším HF pásmom. Jeho otvorenie je veľmi závislé na výške slnečnej činnosti, tj v obdobi slnečného maxima býva otvorené takmer stále do rôznych smerov a v obdobi minima býva až na nejake drobne výkyvy stále zatvorené. Týmito výkyvmi sa rozumie výskyt sporadickej vrstvy E, ktorá sa prejavuje najviac v letných mesiacoch. Pásmo je tak v dobe minima veľmi vhodné pre lokálnu komunikáciu a neni preto nahodou, ze o 1 MHz nižšie se voľne pridelila frekvencia 27 MHz 11m, ktorá je u radioamatérov už neslávne známa CB - Citizen Band, odkiaľ niektorí jedinci, ale aj skupiny hromadne komunikujú aj v rozsahoch pridelených pre radioamatérov.